Hoa Giang Suite Phòng Hội Nghị Quang cảnh Resort Phòng Gym Nhà hàng Hoà Giang


LIÊN HỆ

HOÀ BÌNH RẠCH GIÁ RESORT
Số 62-64-66, đường Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3 55 33 55 - Fax: (0297) 3 55 33 66
Website http://www.hoabinhrachgiaresort.com.vn * Email: info@hoabinhrachgiaresort.com.vn


Bản đồ

FORM LIÊN HỆ

Họ & tên*:
Địa chỉ:
Điện thoại*:
Fax:
E-mail*: