Phòng Hội Nghị Quang cảnh Resort Hoa Giang Suite Nhà hàng Hoà Giang Phòng Gym

Bản đồ

HOÀ BÌNH RẠCH GIÁ RESORT

Số 62-64-66, đường Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3 553355 - Hotline: 0931 005 001
Website http://www.hoabinhrachgiaresort.com.vn * Email: info@hoabinhrachgiaresort.com.vn


View Larger Map