Phòng Hội Nghị Phòng Hội Nghị Hoa Sen restaurant Phòng Hội Nghị Tea Break Phòng Hội Nghị

Thông tin sảnh

KÍCH THƯỚC VÀ SỨC CHỨA

SẢNH

D x R x C

M2

Rạp hát Lớp học Chữ U Yến tiệc Hình vuông Triển lãm
Hoa Cau 41x(11:21)x4.5 770 800 500 400 750 --- ---
Hoa Đăng 42x(11:21)x4.5 680 700 400 350 600 --- ---
Hoa Sen 32x18x3.8 570 600 400 350 560 --- ---
Hoa Mai 18.8x18.8x3.9 360 300 200 150 200 --- ---
Hoa Lan 15x7.4x2.9 110 150 100 80 80 --- ---
Hoa Hồng 10.3x5.3x3.6 55 80 50 50 50 --- ---
Hoa Phượng 10.3x5.3x3.6 55 80 50 50 50 --- ---
Hoa Quỳnh 6.8x3.9x3.5 27 30 15 15 --- --- ---
Hoa Đào 6.8x4.9x3.5 34 30 15 15 --- --- ---
Hoa Sứ 5.3x4.7x3.5 25 30 15 15 --- --- ---
Hoa Cúc 7x6.8x3.5 48 50 40 40 40 --- ---