Phòng Gym Hoa Giang Suite Phòng Hội Nghị Karaoke Quang cảnh Resort Nhà hàng Hoà Giang

Bản đồ

HOÀ BÌNH RẠCH GIÁ RESORT

Số 62-64-66, đường Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3 553355 - Fax: (077) 3 553366
Website http://www.hoabinhrachgiaresort.com.vn * Email: info@hoabinhrachgiaresort.com.vn


View Larger Map